Kodiranje

Kodiranje

Kodiranje web stranice

Kodiranje je jedan od procesa u izradi web stranica. Kao i dizajn ima više metoda rada, ovisno o sadržaju stranice i sklonosti webmastera. Dizajn stranice napravi se u jednom od grafičkih programa (najbolji za rastersku grafiku je Adobe Photoshop, a za vektorsku grafiku Adobe Illustrator). Kada je dizajn gotov pristupa se prijelomu u HTML oblik. Izrađuju se HTML i CSS datoteke koje se sa ostalim komponentama web stranice smještaju na server.

HTML (Hyper Text Markup Language) je jezik koji opisuje sadržaj web stranice. Hipertekst je tekst koji sadrže veze ili linkove ka drugim dokumentima. HTML naredbe pišu se u vidu tzv. TAG-ova. Tag je ustvari naredba koja govori pregledniku što i kako da uradi sa sadržajem na web stranici. Kada Vi posjetite neku web stranicu događa se slijedeće: preglednik na Vašem kompjutoru ili mobitelu šalje zahtjev serveru. Server na kojemu je smještena web stranica generira HTML datoteku (koju je prije webmaster izradio) i vraća Vašem pregledniku. Vaš preglednik (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari i dr.) razumije HTML kod i na osnovu njega prikazuje web stranicu na zaslonu kompjutora ili mobitela. Ako je web stranica u CMS sustavu, HTML datoteka sadrži i programske skripte (PHP ili ASP) koje se povezuju sa bazom podataka. HTML datoteka sadrži i JavaScript kod. On se izvršava kada Vaš preglednik preuzme od servera HTML datoteku. HTML je abeceda web dizajna i svaki bi ga webmaster trebao znati. Sada je standard verzija HTML 5 koja u odnosu na verziju HTML 4 ima mnogo više mogućnosti. HTML datoteku sadrži svaka web stranica. Izvorni HTML kod svake web stranice možete vidjeti ako kliknete desnim dugmetom miša i odaberete "Pogledaj izvor stranice".

CSS (Cascading Style Sheets) definira izgled HTML elemenata. Dok HTML opisuje kako prikazati sadržaj, CSS stilovi definiraju kako će taj sadržaj na web stranici izgledati. CSS kod u najjednostavnijem obliku određuje koja će biti boja teksta, boja pozadine, koji će se font prikazati itd. Što je web stranica zahtjevnija i veća potrebno je više vremena za njeno kodiranje. Web stranice se danas prikazuju na zaslonima raznih uređaja (monitori, laptopi, tableti, mobiteli). Svaki od uređaja koristi različite rezolucije ekrana. Kod responzivnog dizajna postoji više CSS datoteka. CSS kodiranje se vrši na način da se obuhvate svi mogući uređaji sa svim mogućim rezolucijama. Vaš preglednik automatski izabere i prilagodi CSS datoteku koja je prikladna za Vaš uređaj. Tako će biti drugačije odabran i prikazan CSS kod za pristup internetu sa mobitela od onog ako pristupate tabletom u horizontalnom položaju. Ili ako pristupate internetu sa stolnog računala i monitorom od 27 inča od pristupa sa tabletom u okomitom položaju. CSS je vrlo široko područje i za njegovu uspješnu primjenu potrebna je napredna razina znanja. Sadašnja verzija CSS-a je CSS3.

Tehnologije HTML 5, CSS3 i JavaScript su ključne za uspješno kodiranje modernih web stranica. Pored njih dobro je poznavati i ostale web tehnologije.

Kontakt

  Petra Preradovića 55, Špišić Bukovica

 +385 33 716 478

 +385 95 393 5283

 ivan@web-usluge.com

© 2017 Web usluge. Sva prava pridržana.