Cijena izrade web stranice

Cijena izrade web stranice

Izrada web stranica je kompleksan posao i uključuje cijeli niz postupaka. Isto tako zahtijeva određena znanja, iskustva i vrijeme. Izrada svake web stranice zahtijeva individualan pristup. Web stranice se razlikuju po namjeni, strukturi, dizajnu, mogućnostima, količini sadržaja, platformi izrade, Vašim željama i potrebama itd. O tim razlikama ovisi i cijena izrade web stranice. Razlike mogu biti vrlo, vrlo velike. Dok jednu web stranicu može izraditi pojedinac za desetak radnih sati, za izradu druge potreban je cijeli tim programera koji će na njoj raditi mjesec dana i više.

Uglavnom, cijena isključivo ovisi o tome koje usluge želite i koliko je vremena potrebno da se one izvedu. Na finalnu cijenu uz neke fiksne troškove direktno utječe broj radnih sati potrebnih za izradu. Broj radnih sati ovisi o količini i vrsti sadržaja, te željenim funkcijama na web stranici.

Ponekad se događa da su želje i očekivanja klijenta u nesrazmjeru njegovog proračuna za web stranicu. Analogni primjer te situacije je gradnja kuće. Željeli bi ste veliku i opremljenu vilu na moru, a imate sredstva za roh bau izvedbu male kućice u selu.

Poželjno je da mi uz Vaše želje, očekivanja i potrebe pošaljete i Vaš okvirni budžet za izradu web stranice. Na taj način možete dobiti maksimum za svoj novac jer ću pronaći najbolje rješenje za Vaše potrebe, a u skladu sa proračunom. Što se cijena tiče nastojim da se dobije vrijednost za novac. Odnosno da cijena prati moj uložen trud, vrijeme provedeno za izradu i adekvatno znanje.

Nakon uvida u sve Vaše želje, očekivanja i potrebe procjenjujem potreban broj radnih sati i formiram ponudu. Cijena mog radnog sata iznosi 50 kuna, a na finalnu cijenu utječe potreban broj radnih sati. Isti je slučaj i sa održavanjem web stranice.

Poanta je da nema fiksne cijene za izradu web stranice.

Odgovori